LISTA DE ADMITIDAS SEGUNDA INSCRIPCIÓN

María Cristina Suárez Cernadas Admitida
María Cotelo Souto Admitida
Mayra Alexandra Ariza Vega Admitida
María Rivas Barreira Admitida
Lara Losada González Admitido
María Camila Plata Guevara Admitida

LISTA DE ADMITIDAS

Sara Gallego Cruz Admitida
Ptricia Mª Vázquez Barbeito Admitida
Tatiana Barcia Blanco Admitida
Verónica Baleato Castro Admitida
Pablo Cabello Soto Admitido
Paula Sande Carril Admitida
Paula Mera Amoedo Admitida
Sabela Pérez Blanco Admitida
Fátima Trigo Mallo Admitida
Leona Rehakova Novosadova Admitida
Verónica Lois Filgueira Admitida
Jessica De Abreu Pérez Admitida
Laura Peña Rouco Admitida
Daniela Vilarnovo Rial Admitida
Cristina Domínguez Lenogue Admitida
Laura Noelia López Admitida
Amaya De Diago Jiménez Admitida

CALENDARIO DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PRIMEIRO PRAZO

Ampliación preinscripción
(primer plazo)
Ata o 26 de xullo de 2022
   Lista admitidos 27 de xullo
   Reclamaciones 28-29 de xullo
   Lista definitiva 1 de agosto
   Matrícula 9 ao 15 de agosto de 2022

SEGUNDO PRAZO

Preinscripción Ata o 15 de setembro de 2022
   Lista admitidos 16 de setembro
   Reclamaciones 19-20 de setembro
   Lista definitiva 21 de setembro
   Matrícula 22-27 de setembro

Os alumnos interesados en cursar o posgrao no curso 2022/23 deberán preinscribirse (sen abono de taxas), tendo en conta que o día límite deberá aportar a totalidade da documentación requirida.

Xunto co Boletín de Preinscrición deberá enviarse toda a documentación. En caso de solicitarse beca tamén deberá enviarse a documentación correspondente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR XUNTO CO BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN:

 • DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo

 • Título que dá dereito ao acceso escaneado por ambas caras, lexible, asinado e que se vexa completo. Será un dos seguintes:
  • Copia do título universitario de acceso
  • Certificado substitutorio do título
  • Certificación do expediente académico persoal con data de depósito do título
 • Expediente académico
 • Currículum Vítae.
Preinscripción en la FUAC

BOLSAS, BECAS E AXUDAS

Requisitos para ser beneficiario/a dunha bolsa de matrícula:

 • Ser admitido no Máster
 • Estar en situación de desemprego, acreditada mediante informe da vida laboral ou documentación pertinente do INEM

Procedemento. Concederanse bolsas do 50% da matrícula a un 10% dos estudantes matriculados no Máster, que se poderán solicitar xunto coa preinscrición.

• A selección dos candidatos efectuarase por parte da Comisión de Coordinación Académica do Máster. Para a adxudicación das bolsas a Comisión Académica ordenará as solicitudes tendo en conta a puntuación obtida de acordo co seguinte baremo:

– A. 2 puntos por cada un dos tres últimos anos de estudos de grado nos que o alumno obtivese bolsas da convocatoria xeral e/ou de mobilidade de primeiro e segundo ciclo do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes. Ata un máximo de 6 puntos

– B. Ata un máximo de 4 puntos, en función da nota media do expediente académico. No caso de posuír máis dunha titulación terase en conta tan só a que se utilice como referencia para a admisión no curso de posgrao.

Xunto coa preinscrición, o alumno interesado en obter bolsa de axuda deberá aportar a documentación acreditativa requirida.