CONTACTO ADMINISTRATIVO E INFORMACIÓN SOBRE PRESCRICIÓN, BECAS E AXUDAS

  • Persoa de contacto: Isabel Varela
    Tel: 981 167 000 Ext: 4458
    E-mail: i.varelac@fuac.udc.es

CONTACTO ACADÉMICO

Dr. Manuel Peralbo Uzquizno:
manuel.peralbo@udc.es
Jaime Ponte Mittelbrunn:
agat@atenciontemprana.com
Iria Botana Lois:
iria.botana@udc.es