CALENDARIO DO MÁSTER EN DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN TEMPERÁ
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA
3ª EDICIÓN 2022-2023 – SEMIPRESENCIAL

Data

Horario

Materia

Presencial

Online

30 setembro-1 outubro 16.30-21.00
9.30-13.45
Desenvolvemento afectivo, apego, separación, individuación 1,00
7  outubro 17.00-19.00 online 1 Concepcións infancia; 2 A familia como contexto do desenvolvemento. 1,00
14-15  outubro 16.30-21.009.30-13.45 Bases xenéticas e biolóxicas do desenvolvemento. Epixenética 1,25
21 outubro 17.00-19.00 online Fitos evolutivos nas diferentes dimensións do desenvolvemento 1,00
28-29 outubro 16.30-21.00; 9.30-13.45 A socialización cos iguais. A integración e a participación dos nenos/as con problemas no desenvolvemento na relación cos iguais 1,25
4 novembro 17.00-19.00 online Desenvolvemento pragmático 1,00
11-12 novembro 16.30-21.00; 9.30-13.45 Metodoloxía do traballo de caso en atención temperá. 1,25
18-19 novembro 16.30-21.00; 9.30-13.45  Primeira noticia. Organización dos CDIAT. 1,25
25 –  novembro 17.00-19.00 online Familias vulnerables. Familia e discapacidade. Familia e adversidade 1,00
2-3 e 9-10 decembro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Instrumentos de cribado e apoio o diagnóstico 1,50
2-3 e 9-10 decembro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Aspectos clave intervención en atención temperá 1,50
16 decembro 17.00-19.00 online TFM. Metodoloxía 1,00
13-14 xaneiro 16.00-21.15; 9.00-14.15
*Condicionado visita             Neonatoloxia
1 Programas de prevención e detección precoz no ámbito prenatal  e perinatal.2 A asistencia pedíatrica hospitalaria. 3 Seguimento nenos prematuros 1,25
20 xaneiro 17.00-19.00 online Xogo. Desenvolvemento e valoración 1,00
27-28 xaneiro 16.00-21.15; 9.00-14.15       Condicionado visita Neonatoloxia 1 Programas de prevención e detección precoz no ámbito prenatal  e perinatal.2 A asistencia pedíatrica hospitalaria. 3 Seguimento nenos prematuros 1,25
28 xaneiro Condicionado visita Neonatoloxia Estudio de casos: atención temperá na contorna perinatal 0,50
3  febreiro 17.00-19.00 online O centro de saúde e o seguimento postnatal 1,00
10-11 febreiro 16,30 – 20.00 A intervención familiar e comunitaria dende un servizo de atención temperá 0,50
10-11 Febreiro 10-13.30 A intervención comunitaria dende un servizo de atención temperá. Os grupos de pais e nais 0,50
17 febreiro 17.00-19.00 online 1 Parentalidade positiva; 2  Cultura crianza 1,00
24  e 25 febreiro 16.00-21.15; 9.00-14.15            16.00-21.15 1 Técnicas observación e análise relacional/ 1,50
3  marzo 17.00-19.00 online Instrumentos de avaliación da calidade do contexto familiar e social. Escala HOME e outras 1,00
 10 de marzo   16.00-21.15 2 Técnicas  de intervención e recursos da cultura de crianza 0-3 0,75
11 de marzo 9.00-14.15 Técnicas de intervención e cultura de crianza 3-6 0,75
17 de Marzo 17.00-19.00 online A escola infantil 0-3 e 3-6. Proxecto pedagóxico e de coidados. Curriculum e organización da escola infantil 1,00
24 e 25 de marzo 16.30-21.00; 9.30-13.45 Trastornos afectivos, da atención, regulación e conduta 1,50
31  marzo 17.00-18.30 online Prevención primaria, secundaria e terciaria dende a perspectiva do desenvolvemento infantil. Programas poboacionais de cribado 0,50
15 abril 9.00-14.15 ; 16.00-21.15 Epilepsia e psicofarmacoloxía. Enfermidades raras. Cando orientar a  consello xenético 1,50
21 abril 17.00-19.00 online Políticas sociais para a infancia e familia. . Prestacións económicas, programas e servizos. Familia, Menores, Exclusión social, Discapacidade, Dependencia. 1,00
28 e 29 de abril 16.00-21.15
9.00-10.45
Trastornos da linguaxe e/ou da fala 1,00
29 de abril 11-14.30 Trastornos da linguaxe e/ou da fala. Casos prácticos 0,50
5 maio 17.00-19.00 online Discapacidade cognitiva 1,00
12  de maio 16,00-21.15 Limitacións na audición. Detección, valoración e intervención 0,75
13 de maio 9.00-14.15 Limitacións na visión. Detección, valoración e intervención 0,75
19  maio 17.00-19.00 online Bioética e Atención Temperá 1,00
26 -27 maio 16.30-21.00; 9.30-13.45 Trastornos da  vinculación e a comunicación. Trastornos do espectro autista. 1,25
2 xuño 17.00-18.30 online Axudas técnicas na infancia 0-6 0,5
9 de xuño 16.00-21.15 Limitacións na motricidade. Detección, valoración e intervención 0,75
10 de xuño 9.00-14.15 Situacións de desamparo, acollemento, adopción. Intervención nas crises familiares 0,75
16 xuño 17.00-18.30 online Técnicas de Fisioterapia en Atención Temperá 0,50
23  de xuño Lineas de investigación. Presente e futuro da atención temperá. Peche do curso 0,75
24 de xuño