CALENDARIO DO MÁSTER EN DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN TEMPERÁ
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA
2ª EDICIÓN 2020-2022 – SEMIPRESENCIAL

  SESIÓN ONLINE
  SESIÓN PRESENCIAL

19 de xuño09.30-13.45 Bases Genéticas y Biológicas del desarrollo. Epigenética

DATA HORARIO TEMAS
9 e 10 outubro 16.30-20.00; 10.00-13.00 Desenvolvemento afectivo, apego, separación, individuación
16 outubro 17.00-19.00 online** Concepcións infancia; A familia como contexto do desenvolvemento
17 outubro 10.00-12.30 online A socialización cos iguais. A integración e a participación dos nenos/as con problemas no desenvolvemento na relación cos iguais (Sesión 1 – online)
23 e 24 outubro 17.00-19.30; 10.00-12.30 online A socialización cos iguais. A integración e a participación dos nenos/as con problemas no desenvolvemento na relación cos iguais
30 e 31 outubro 16.30-21.00; 9.30-13.45 Bases xenéticas e biolóxicas do desenvolvemento. Epixenética
6 e 7 novembro 16.30-21.00; 9.30-13.45 Metodoloxía do traballo de caso en atención temperá
13 novembro 17.00-19.00 online Desenvolvemento pragmático
20 e 21 novembro 16.30-21.00; 9.30-13.45 A primeira noticia. Organización dos CDIAT
27 novembro 17.00-19.00 online Fitos evolutivos nas diferentes dimensións do desenvolvemento
4 decembro 17.00-19.00 online Familias vulnerables. Familia e discapacidade. Familia e adversidade
11 e 12 decembro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Aspectos clave intervención en atención temperá
18 e 19 decembro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Instrumentos de cribado e apoio ao diagnóstico
7 xaneiro 17.00-19.00 online TFM. Metodoloxía
8 e 9 de xaneiro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Programas de precención e detección precoz no ámbito prenatal e perinatal. A asistencia pediátrica hospitalaria. Seguimento dos nenos/as prematuros dende a perspectiva do pediatra
15 xaneiro 17.00-19.00 online Xogo. Desenvolvemento e valoración
22 e 23 de xaneiro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Seguimento nenos/as prematuros. Estudio de casos: atención temperá na contorna perinatal. Visita a unidade de neonatoloxia.
29 xaneiro 17.00-19.00 online O centro de saúde e o seguimento postnatal
5 e 6 de febreiro 17.00-20.30; 10:00-13.30 A intervención comunitaria dende un servizo de atención temperá. Os grupos de pais e nais
12 Febreiro 17.00-19.00 online Parentalidade positiva; Cultura crianza
19 e 20 febreiro 16.00-21.15; 9.00-14.15 Técnicas observación e análise relacional
26 febreiro 17.00-19.00 online Instrumentos de avaliación da calidade do contexto familiar e social. Escala HOME e outras
5 e 6 de marzo 16.00-21.15; 9.00-14.15 Técnicas de intervención e recursos da cultura de crianza 0-3
Técnicas de intervención e cultura de crianza 3-6
12 marzo 17.00-19.00 online A escola infantil 0-3 e 3-6. Proxecto pedagóxico e de coidados. Currículo e organización da escola infantil
19 e 20 de marzo 16.30-21.00; 9.30-13.45 Trastornos afectivos, da atención, regulación e conduta
26 marzo 17.00-18.30 online Prevención primaria, secundaria e terciaria dende a perspectiva do desenvolvemento infantil. Programas poboacionais de cribado
10 de abril 9.30-14.15; 15.45-19.00 Epilepsia e psicofarmacoloxía. Enfermidades raras. Cando orientar a consello xenético
16 Abril 17.00-19.00 online Políticas sociais para a infancia e familia. . Prestacións económicas, programas e servizos. Familia, Menores, Exclusión social, Discapacidade, Dependencia.
23 e 24 de abril 16.00-21.15 9.00-14.30 Trastornos da linguaxe e/ou da fala. Casos prácticos
30 abril 17.00-19.00 online Discapacidade cognitiva
7 Maio 17.00-19.00 online Bioética e Atención Temperá
14 e 15 de maio 17.00-19.30; 10.00-12.30 online Limitacións na visión. Detección, valoración e intervención.
21 maio 17.00-18.30 online Axudas técnicas na infancia 0-6
22 maio 09.00-14.15 Limitacións na audición. Detección, valoración e intervención.
28 e 29 de maio 16.00-21.15; 9.00-14.15 online Trastornos da vinculación e a comunicación. Trastornos do espectro autista
4 Xuño  17.00-18.30 online Técnicas de Fisioterapia en Atención Temperá
11 de xuño 16.00-21.15 Limitacións na motricidade. Detección, valoración e intervención
12 de xuño 09.30-14.00 online Bases Genéticas y Biológicas del desarrollo. Epigenética
18 de xuño 16.00-19.00 Visita Hospital Materno Infantil. Dr. Alejandro Avilia
19 de xuño 09.30-13.45 online Bases Genéticas y Biológicas del desarrollo. Epigenética
25 e 26 de de xuño 16.00-21.15; 9.00-14.15 Situacións de desamparo, acollemento, adopción. Intervención nas crises familiares.
Liñas de investigación. Presente e futuro da atención temperá. Peche do curso

* Horarios aproximados e orientativos con posibilidade de pequenas modificacións
** Mínimo nas sesións online