MATRÍCULA

Tralo proceso de preinscrición, os alumnos admitidos deberán proceder ao abono das taxas de matrícula.
A matrícula ten un coste de 2.900 €, que o alumno poderá satisfacer en un ou dous prazos:

Pago único:

  • Abonaranse 2.900 € (nas datas que se aproben no Consello de Goberno).

Pago aprazado:

  • Abonaranse nun primeiro prazo e datas antes sinaladas,………………. 1.450 €

  • Abonaranse nun segundo prazo, antes do 31 de xaneiro de 2025 … 1.450 €

Alumnos con bolsa concedida

  • Unha vez aceptada a solicitude de bolsa, o alumno deberá efectuar un solo pago de 1.450 € en concepto de matrícula, quedando exonerado do segundo prazo
MATRÍCULA (enlace operativo cando abra o prazo)