PRAZAS, LUGAR DE IMPARTICIÓN, CALENDARIO, HORARIO, PREZOS