CALENDARIO DO MÁSTER EN DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENCIÓN TEMPERÁ
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA
3ª EDICIÓN 2022-2023 – SEMIPRESENCIAL

O mestrado require dunha asistencia de, polo menos, un 80% ás clases presenciais e online

Docente Data Horario Materia Presencial Online
García Fernández, Manuel, Dr. en Psicoloxía, Prof. Titular UDC 30 setembro-1 outubro 16.30-21.00
9.30-13.45
Desenvolvemento afectivo, apego, separación, individuación
Peralbo Uzquiano, Manuel.  Dr. en Psicoloxía. Catedrático. Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC 7  outubro 17.00-19.00 online 1 Concepcións infancia; 2 A familia como contexto do desenvolvemento.
Fernández Bertolez, Natalia, Dra en Bioloxía, Prof UDC 14-15  outubro 16.30-21.00
9.30-13.45
Bases xenéticas e biolóxicas do desenvolvemento. Epixenética
Brenlla Blanco, Juan Carlos. Dr. en Psicopedagoxía. Prof. Contratado Doutor Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC 21 outubro 17.00-19.00 online Fitos evolutivos nas diferentes dimensións do desenvolvemento
Ponte Mittelbrunn, Jaime.  Lic Medicina. Especialista Rehabilitación. Master Atención Temperá. Coordinador Unidades Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar Deza, Salnés e Bergantiños 28-29 outubro 16.30-21.00
9.30-13.45
Metodoloxía do traballo de caso en atención temperá.
Botana Lois, Iria. Dra. Logopedia, Prof. Asociada Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC. Logopeda Servizo Atención Temperá Mancomunidade de Ordes 4 novembro 17.00-19.00 online Desenvolvemento pragmático
Ponte Mittelbrunn, Jaime.  Lic Medicina. Especialista Rehabilitación. Master Atención Temperá. Coordinador Unidades Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar Deza, Salnés e Bergantiños 11-12 novembro 16.30-21.00
9.30-13.45
 Primeira noticia. Organización dos CDIAT.
Arnaiz Sancho, Vicens. Lic. en Psicoloxía. Director Equipo Atención Temperá Menorca, Prof. U. Balear 18-19 novembro 16.30-21.00
9.30-13.45
A socialización cos iguais. A integración e a participación dos nenos/as con problemas no desenvolvemento na relación cos iguais
Barca Enríquez, Eduardo, Dr en Psicoloxía, Prof. Contratado, UDC 25 –  novembro 17.00-19.00 online Familias vulnerables. Familia e discapacidade. Familia e adversidade
Botana Lois, Iria. Dra.. Logopedia, Prof. Asociada Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC. Logopeda Servizo Atención Temperá Mancomunidade de Ordes 2-3 e 9-10 decembro 16.00-21.15
9.00-14.15
1 Aspectos clave intervención en atención temperá;                                        2 Instrumentos de cribado
Vilamea Pérez, Mónica. Dip. Logopedia. Profesora Asociada. GP Logopedia, Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC. 2-3 e 9-10 decembro 16.00-21.15
9.00-14.15
1 Aspectos clave intervención en atencion temperá;                                         2 Instrumentos de apoio ao diagnóstico
Peralbo Uzquiano, Manuel.  Dr. en Psicoloxía. Catedrático. Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC 16 decembro 17.00-19.00 online TFM. Metodoloxía
Ávila Álvarez, Alejandro, Dr en C. de la Salud, Adxunto S. de Neonatoloxia CHUAC 13-14 xaneiro 16.00-21.15
9.00-14.15
Visita Neonatos
1 Programas de prevención e detección precoz no ámbito prenatal  e perinatal.2 A asistencia pedíatrica hospitalaria. 3 Seguimento nenos prematuros
Varela Garrote, Lara, Dra Educación Fisica. Profa. Contratada Doutora, UDC 20 xaneiro 17.00-18.00 online Xogo. Desenvolvemento e valoración
Carretero García, Miriam, Dra Educación Fisica. Contratada Interina de Sustitución. Didáctica Expresión Corporal, UDC 20 xaneiro 18.00-19.00 online Xogo. Desenvolvemento e valoración
Ávila Álvarez, Alejandro, Dr en C. de la Salud, Adxunto S. de Neonatoloxia CHUAC 27-28 xaneiro 16.00-21.15
9.00-14.15
Condicionado visita Neon
1 Programas de prevención e detección precoz no ámbito prenatal  e perinatal.2 A asistencia pedíatrica hospitalaria. 3 Seguimento nenos prematuros
Fernández  Blanco, Ana. Mestra especialista en pedagoxía terapeutica. Psicomotricista, Unidade Atención Temperá, CHOU 28 xaneiro Condicionado visita Neon Estudio de casos: atención temperá na contorna perinatal
García Cendón, Clara, Dra. Medicina, Pediatra . Centro de Saúde de Tomiño-SERGAS 3  febreiro 17.00-19.00 online O centro de saúde e o seguimento postnatal
Busto Dominguez, Teresa. Lic. Pedagoxía. Coordinadora Servizo Atención Temperá Noia 10-11 febreiro 16,30 – 20.00 A intervención familiar e comunitaria dende un servizo de atención temperá
García Castro, Rocío. Lic. Psicoloxía. Psicóloga Servizo Atención Temperá  Noia 10-11 Febreiro 10-13.30 A intervención comunitaria dende un servizo de atención temperá. Os grupos de pais e nais
Martín Quintana, Juan Carlos, Dr. en Psicoloxía, Prof. Tit. ULPGC, Programa Parentalidade Positiva 17 febreiro 17.00-19.00 online 1 Parentalidade positiva; 2  Cultura crianza
Balado Fernández, Xoana. Lic. Pedagoxía. Psicomotricista da Unidade de Atención Temperá, CHUF 24  e 25 febreiro 16.00-21.15
9.00-14.15
16.00-21.15
1 Técnicas observación e análise relacional/
López Larrosa, Silvia. Dra. en Psicoloxía. Prof.Titular. Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC 3  marzo 17.00-19.00 online Instrumentos de avaliación da calidade do contexto familiar e social. Escala HOME e outras
Balado Fernández, Xoana. Lic. Pedagoxía. Psicomotricista da Unidade de Atención Temperá, CHUF 10 de marzo 16.00-21.15 2 Técnicas  de intervención e recursos da cultura de crianza 0-3
Lorenzo Méndez, Milagros. Lic. Psicoloxía, Psicóloga Clínica. Psicomotricista, GP Medrando Xuntos, Santiago 11 de marzo 9.00-14.15 Técnicas de intervención e cultura de crianza 3-6
Castro Rodríguez, María Montserrat,  Dra Pedagoxía, Profa. Contratada Doutora Pedagoxía e Didáctica. UDC 17 de Marzo 17.00-19.00 online A escola infantil 0-3 e 3-6. Proxecto pedagóxico e de coidados. Curriculum e organización da escola infantil
González Serrano, Fernando, Dr. en Medicina, Psiquiatra infantil, Xefe da Unidade de Saúde Mental Infanto Xuvenil Uribe Costa-Vizacaya 24 e 25 de marzo 16.30-21.00
9.30-13.45
Trastornos afectivos, da atención, regulación e conduta
Concheiro Guisán, Ana, Dra en C. de la Salud, Xefa do Servizo de Neonatoloxía do CHUVI 31  marzo 17.00-18.30 online Prevención primaria, secundaria e terciaria dende a perspectiva do desenvolvemento infantil. Programas poboacionais de cribado
Eirís Puñal, Jesús. Dr. en Medicina, Especialista en Neuropediatría. CHUS. SERGAS 15 abril 9.00-14.15
16.00-21.15
Epilepsia e psicofarmacoloxía. Enfermidades raras. Cando orientar a  consello xenético
Perpiñan Guerra, Sonsoles., Psicóloga, Directora Equipo Atención Temperá Ávila 21 de abril 17.00-19.00 online Discapacidade cognitiva
Durán Bouza, Montserrat. Dra Psicoloxia. Titular Universidad. Personalidad, evaluación y tratamientos pisocológicos. UDC 28 e 29 de abril 16.00-21.15
9.00-10.45
Trastornos da linguaxe e/ou da fala
Romero Fontao, Mónica. Dip. Logopedia, Master Atención Temperá, GP Santiago 29 de abril 11-14.30 Trastornos da linguaxe e/ou da fala. Casos prácticos
De la Sierra Vázquez Carmen, Dip. Trabajo Social, Trabajadora Social, Coordinadora de Atención a la Dependencia, Xunta de Galicia 5 de maio 17.00-19.00 online Políticas sociais para a infancia e familia. . Prestacións económicas, programas e servizos. Familia, Menores, Exclusión social, Discapacidade, Dependencia.
Pernas Cortiñas, Lorena. Dip. Logopedia. Prof. Asociada Psicoloxía Evolutiva e da Educación. UDC. 12  de maio 16,00-21.15 Limitacións na audición. Detección, valoración e intervención
Seoane Rodríguez, José Antonio, Dr. en Dereito, Prof. Titular da FD-UDC 15 de  maio 17.00-19.00 online Bioética e Atención Temperá
Oyarzábal Céspedes, Beatriz, Médico ofalmóloga, ONCE 20 de maio 9.00-14.15 Limitacións na visión. Detección, valoración e intervención
Villanueva Ferrer, Rafael. Dip Logopedia, Lic. Psicoloxía. Cooordinador Centro de Desenvolvemento Infantil  e Atenció Precóç Granollers 26 -27 maio 16.30-21.00
9.30-13.45
Trastornos da  vinculación e a comunicación. Trastornos do espectro autista.
Pousada García, Thais, Dra en Ciencas da Saúde, Dip Terapia Ocupacional, Prof. EU TO -UDC 2 xuño 17.00-18.30 online Axudas técnicas na infancia 0-6
Robles Garcia, Verónica, Dra. en Fisioterapia, Lic. Kinesioloxía. Prof. Axudante-doctor. Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina y Fisioterapia, UDC. 2 xuño 18.40-20.10 online Técnicas de Fisioterapia en Atención Temperá
Rodríguez Borrajo, Mª Elena.  Lic. Psicoloxía, Psicoterapeuta GP Centro Alén, A Coruña 3 de xuño 9.00-14.15 Situacións de desamparo, acollemento, adopción. Intervención nas crises familiares
Seoane Rodríguez, Silvia. Lic. Medicina, Especialista Rehabilitación, Unidade de Atención Temperá CHUAC 9 de xuño 16.00-21.15 Limitacións na motricidade. Detección, valoración e intervención
I XORNADAS DESENVOLVEMENTO INFANTIL E ATENIÓN TEMPERÁ 16 de xuño
17 de xuño
16:00-20:30
10:00-13:30
VER PROGRAMA XORNADAS
SESIÓN ESPECIAL PSICOMOTRICIDADE 24 de xuño 09:30-13:30 VER PROGRAMA XORNADAS